• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Republika Srbija Visoki savet sudstva

OGLAS ZA IZBOR SUDIJA - "Službeni glasnik RS" broj 93/21 od 24. septembra 2021. godine

27
Sep
2021

VISOKI SAVET SUDSTVA na osnovu člana 47. Zakona o sudijama („Službeni glasnik RS”, br. 116/08, 58/09, 104/09, 101/10, 8/12, 121/12, 124/12, 101/13, 111/14, 117/14, 40/15, 63/15, 106/15, 63/16, 47/17 i 76/21), člana 5. Pravilnika o kriterijumima i merilima za ocenu stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti za izbor sudije na stalnoj sudijskoj funkciji u drugi ili viši sud i o kriterijumima za predlaganje kandidata za predsednika suda („Službeni glasnik RS”, broj 94/16), člana 4. stav 3. Pravilnika o programu i načinu polaganja ispita na kome se ocenjuje stručnost i osposobljenost kandidata za sudiju koji se prvi put bira („Službeni glasnik RS”, broj 7/18),  čl. 40, 41, 42. i 43. Poslovnika o radu Visokog saveta sudstva („Službeni glasnik RS”, br. 29/13, 4/16, 91/16, 24/17, 7/18, 69/18 i 38/21), a u vezi sa Odlukom o broju sudija u sudovima („Službeni glasnik RS”, br. 88/15, 6/16, 11/16, 48/16, 73/16, 104/16, 24/17, 31/17, 54/17, 10/18, 14/18, 31/18, 58/18, 68/18, 102/18, 10/19, 48/19, 67/19, 20/20, 25/20, 78/20, 6/21, 10/21 36/21, 67/21 i 76/21), oglašava izbor sudija za:

                                                I

Naziv suda suda

Broj sudija

-

 Viši sud u Vranju

1

     

                                               II

Naziv suda

Broj sudija

-

 Privredni sud u Zrenjaninu

1

     

                                               II

Naziv suda

Broj sudija

1.

 Prvi osnovni sud u Beogradu

10

2.

 Drugi osnovni sud u Beogradu

2

    3.

 Osnovni sud u Lazarevcu

2

    4.

 Osnovni sud u Loznici

2

    5.

 Osnovni sud u Novom Sadu

5

    6.

 Osnovni sud u Novom Pazaru

3

    7.

 Osnovni sud u Petrovcu na Mlavi

2

    8.

 Osnovni sud u Somboru

2

    9.

 Osnovni sud u Surdulici

1

   10.

 Osnovni sud u Šapcu

3

Tekst oglasa je u prilogu i objavljen je u „Službenom glasniku RS”, broj 93/21 od 24. septembra 2021. godine.

Poslednji dan za podnošenje prijava je 11. oktobar 2021. godine.

NAPOMENA: Svi kandidati koji se prijavljuju na oglas, mogu da prijavu popune na obrascu „Prijava na oglas“, koja je u prilogu zajedno sa izjavom.

Mole se kandidati iz reda sudijskih pomoćnika, advokata i ostalih lica da IZJAVU dostave u tri originalna primerka.