• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Oglas za izbor sudija

26
Maj
2016

Visoki savet sudstva, na sednici održanoj 17. maja 2016. godine, doneo je odluku o raspisivanju oglasa za izbor sudija za Viši sud u Kragujevcu i Privredni sud u Novom Sadu.

Oglas je objavljen u „Službenom glasniku RS“, broj 48/16 od 25. maja 2016. godine.

Rok za podnošenje prijava ističe 09. juna 2016. godine.