• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Republika Srbija Visoki savet sudstva

OGLAS ZA IZBOR PREDSEDNIKA VRHOVNOG KASACIONOG SUDA - „Službeni glasnik RS” broj 154/20 od 23. decembra 2020. godine.

24
Dec
2020

VISOKI SAVET SUDSTVA na osnovu člana 47., a u vezi sa članom 80. stav 1. Zakona o sudijama („Službeni glasnik RS“,  br. 116/08, 58/09, 104/09, 101/10, 8/12, 121/12, 124/12, 101/13, 111/14, 117/14, 40/15, 63/15, 106/15, 63/16 i 47/17), oglašava:  

 

 

 

IZBOR PREDSEDNIKA

VRHOVNOG KASACIONOG SUDA

 

                                            

             

       Pozivaju se zainteresovani kandidati koji ispunjavaju uslove propisane članom 79. stav 1, a u vezi sa članom 69. Zakona o sudijama, da podnesu prijavu.

 

       Uz prijavu na oglas potrebno je da kandidati dostave ličnu i radnu biografiju. Kandidat za predsednika suda dostavlja i program unapređenja rada sudova u Republici Srbiji.

                                           

       Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja oglasa u „Službenom glasniku RS.

 

       Nedozvoljene, nepotpune i  neblagovremene prijave Komisija Visokog saveta sudstva će odbaciti.

 

       Prijave se podnose Visokom savetu sudstva, Beograd, Resavska broj 42, sa naznakom: Oglas za izbor predsednika Vrhovnog kasacionog suda.

          

Tekst oglasa je objavljen u „Službenom glasniku RS”, broj 154/20 od 23. decembra 2020. godine.

Poslednji dan za podnošenje prijava je 8. januar 2021. godine.