• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Oglas za izbor predsednika sudova - "Sl. Glasnik RS" br. 27/20 od 13.03.2020. godine

16
Mar
2020

VISOKI SAVET SUDSTVA na osnovu člana 47, a u vezi sa članom 80. stav 1. Zakona o sudijama („Službeni glasnik RS”, br. 116/08, 58/09, 104/09, 101/10, 8/12, 121/12, 124/12, 101/13, 117/14, 40/15, 63/15, 106/15, 63/16 i 47/17) i člana 10. Pravilnika o kriterijumima i merilima za ocenu  stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti za izbor sudije na stalnoj sudijskoj funkciji u drugi ili viši sud i o kriterijumima za predlaganje kandidata za predsednika suda („Službeni glasnik RS”, broj 94/16), oglašava izbor predsednika za:

                              Naziv suda

                                       I    

  • Viši sud u Sremskoj Mitrovici

                                      II         

1.

Osnovni sud u Vranju

2.

Osnovni sud u Vrbasu

3.

Osnovni sud u Majdanpeku

4.

Osnovni sud u Mladenovcu

5.

Osnovni sud u Dimitrovgradu

6.

Osnovni sud u Zrenjaninu

7.

Osnovni sud u Lebanu

8.

Osnovni sud u Šidu

9.

Osnovni sud u Sremskoj Mitrovici

10.

Osnovni sud u Rumi

11.

Osnovni sud u Senti

                                     III                                    

1.

Privredni sud u Zrenjaninu

2.

Privredni sud u Nišu

3.

Privredni sud u Pančevu

4.

Privredni sud u Somboru

                                  IV

1.

Prekršajni sud u Kruševcu

2.

Prekršajni sud u Pančevu

3.

Prekršajni sud u Raškoj

4.

Prekršajni sud u Trsteniku

5.

Prekršjani sud u Čačku

Pozivaju se zainteresovani kandidati koji ispunjavaju uslove propisane članom 69.  Zakona o sudijama da podnesu prijavu.

Uz prijavu na oglas potrebno je da kandidat dostavi ličnu i radnu biografiju. Kandidat za predsednika suda dostavlja i pisani program rada u kome iznosi svoje viđenje problema o funkcionisanju suda, način rešavanja problema i ideje za unapređenje rada suda.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja oglasa u „Službenom glasniku RS”.

Nedozvoljene, nepotpune i neblagovremene prijave Komisija Visokog saveta sudstva će odbaciti zaključkom.

Prijave se podnose Visokom savetu sudstva, Beograd, Resavska 42, sa naznakom: „Oglas za izbor predsednika suda”.

Tekst oglasa je objavljen u „Službenom glasniku RS”, broj 27/20 od 13. marta 2020. godine.

Poslednji dan za podnošenje prijava je 25. maj 2020. godine.