• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Republika Srbija Visoki savet sudstva

Odluku o izboru sudije u Vrhovni kasacioni sud i Viši sud u Novom Sadu

30
Jun
2022

Visoki savet sudstva na sednici održanoj 30.06.2022. godine, po oglasu objavljenom u „Službenom glasniku RS“, broj 18/22 od 11. februara 2022. godine, doneo je

 

            Odluku o izboru sudije u Vrhovni kasacioni sud:

           

  1. Mirjana Andrijašević, sudija Apelacionog suda  u Novom Sadu,
  2. Tatjana Vuković, sudija Apelacionog suda u Beogradu,
  3. Vladislava Milićević, sudija Apelacionog suda u Beogradu,
  4. Bojana Paunović, sudija Apelacionog suda u Beogradu,
  5. Vesna Stanković, sudija Apelacionog suda u Beogradu.

 

Visoki savet sudstva na sednici održanoj 30.06.2022. godine, po oglasu objavljenom u „Službenom glasniku RS“, broj 10/22 od 28. januara 2022. godine, doneo je

 

Odluku o izboru sudije u Viši sud u Novom Sadu:

 

  1. Sanja Berak, sudija Osnovnog suda u Novom Sadu,
  2. Tamara Bašić, sudija Osnovnog suda u Novom Sadu,
  3. Tatjana Kušlić, sudija Osnovnog suda u Novom Sadu.