• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Odluka Visokog saveta sudstva od 10.09.2019. godine o predlogu kandidata za predsednike sudova

10
Sep
2019

Visoki savet sudstva na sednici održanoj 10. septembra 2019. godine po oglasu objavljenom u ,,Službenom glasniku RS“, broj 18/19 od 15. marta 2019. godine, doneo je: