• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Republika Srbija Visoki savet sudstva

Odluka Visokog saveta sudstva o predlogu kandidata za predsednike sudova

08
Okt
2019

Visoki savet sudstva na sednici održanoj 08. oktobra 2019. godine po oglasu objavljenom u ,,Službenom glasniku RS“, broj 18/19 od 15. marta 2019. godine, doneo je: