• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Republika Srbija Visoki savet sudstva

Odluka o predlogu kandidata za predsednike sudova

28
Jun
2021

Visoki savet sudstva na sednici održanoj 28.06.2021. godine, po oglasu objavljenom u ,,Službenom glasniku RS“, broj  17/21 od  26.02.2021. godine i po oglasu objavljenom u ,,Službenom glasniku RS“, broj  27/20 od  13.03.2020. godine, doneo je: