• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Odluka o predlogu kandidata koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju

23
Maj
2019

 Visoki savet sudstva na sednici održanoj 21. maja 2019.  godine, po oglasu objavljenom u ,,Službenom glasniku RS“, broj  103/18 od 26. decembra  2018. godine, ,,Službenom glasniku RS“, broj  8/19 od 8. februara  2019. godine ,,Službenom glasniku RS“, broj  11/19 od 20. februara  2019. godine,  ,,Službenom glasniku RS“, broj  13/19 od 28. februara  2019. godine,    doneo je: