• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Odluka o izboru sudija sa sednice Visokog saveta sudstva od 24. decembra 2019. godine

24
Dec
2019

Visoki savet sudstva na sednici održanoj 24. decembra 2019. godine, po oglasu objavljenom u ,,Službenom glasniku RS“, broj  65/19 od 13. septembra 2019. godine i u ,,Službenom glasniku RS“, broj 75/19 od 23. oktobra 2019. godine doneo je: