• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Republika Srbija Visoki savet sudstva

Odluka o izboru sudija sa sednice Visokog saveta sudstva od 09. decembra 2019. godine

09
Dec
2019

Visoki savet sudstva na sednici održanoj 09. decembra 2019. godine, po oglasu objavljenom u ,,Službenom glasniku RS“, broj  65/19 od 13. septembra 2019. godine i u ,,Službenom glasniku RS“, broj 66/19 od 18. septembra 2019. godine doneo je: