• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Republika Srbija Visoki savet sudstva

Odluka o izboru sudija sa sednice Visokog saveta sudstva od 02. februara 2021. godine

02
Feb
2021

Visoki savet sudstva na sednici održanoj 02. februara 2021. godine, po oglasu objavljenom u ,,Službenom glasniku RS“, broj  83/20 od 10. juna 2020. godine doneo je: