• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Odluka o izboru sudija doneta na sednici Visokog saveta sudstva od 24. 10. 2017. godine

24
Okt
2017

Visoki savet sudstva na sednici održanoj 24. oktobra 2017. godine, po oglasu objavljenom u ,,Službenom glasniku RS“, broj 31 od 3. aprila 2017. godine doneo je

I Odluku o izboru četiri sudije za Vrhovni kasacioni sud:

Bosiljković Branislav, sudija Apelacionog suda u Beogradu,
Strajina Dobrila, sudija Apelacionog suda u Beogradu,
Subić Vesna, sudija Apelacionog suda u Beogradu,
Tomić Miroljub, sudija Apelacionog suda u Kragujevcu.

II Odluku o izboru šest sudija za Viši sud u Beogradu:

Bakić Jasminka, sudija Prvog osnovnog suda u Beogradu,
Zrelec Anja, sudija Drugog osnovnog suda u Beogradu,
Marić Draginja, sudija Trećeg osnovnog suda u Beogradu,
Pantović Slađana, sudija Prvog osnovnog suda u Beogradu,
Stojković Milica, sudija Prvog osnovnog suda u Beogradu,
Todorović Vorkapić Valentina, sudija Prvog osnovnog suda u Beogradu.

III Odluku o izboru jednog sudije za Viši sud u Kruševcu:

Bićanin Ružica, sudija Osnovnog suda u Kruševcu.

IV Odluku o izboru jednog sudije za Viši sud u Leskovcu:

Stevanović Aleksandra, sudija Osnovnog suda u Leskovcu.

V Odluku o izboru dve sudije za Viši sud u Novom Sadu:

Kekić Ljubinka, sudija Osnovnog suda u Novom Sadu,
Stanojević Anđelka, sudija Osnovnog suda u Novom Sadu.

VI Odluku o izboru dvoje sudija za Viši sud u Prokuplju:

Kontić Dragana, sudija Osnovnog suda u Prokuplju,
Milošević Nebojša, sudija Osnovnog suda u Prokuplju.

VII Odluku o izboru dve sudije u Viši sud u Zaječaru:

Živadinović Ana, sudija Osnovnog suda u Zajčaru,
Panić Ljiljana, sudija Osnovnog suda u Zaječaru.

VIII Odluku o izboru jednog sudije za Viši sud u Zrenjaninu:

Radaković Suzana, sudija Osnovnog suda u Zrenjaninu.

IX Odluku o izboru jednog sudije za Viši sud u Pirotu:

Vidanović Slavica, sudija Osnovnog suda u Pirotu.