• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Republika Srbija Visoki savet sudstva

ODLUKA O IMENOVANJU SUDIJA POROTNIKA

24
Dec
2019

Visoki savet sudstva, na sednici održanoj 24.decembra 2019. godine, doneo je Odluku o imenovanju sudija porotnika za mandatni period od pet godina.