• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Odluka o imenovanju sudija porotnika

23
Dec
2014

Visoki savet sudstva, na sednici održanoj 23. decembra 2014. godine, doneo je Odluku o imenovanju sudija porotnika za mandatni period od pet godina.