• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

OBAVEŠTENJE - Razgovori sa kandidatima za imenovanje za zamenika Disciplinskog tužioca

24
Feb
2020

Visoki savet sudstva objavljuje spisak za razgovore sa sudijama koje su podnele prijavu na Javni poziv Visokog saveta sudstva za imenovanje za zamenika Disciplinskog tužioca broj: 119-05-2424/2019-01od 7. novembra 2019. godine.

Razgovor sa kandidatima će se obaviti dana 27.02.2020. godine u prostorijama Visokog saveta sudstva u ul. Resavska 42, Beograd prema rasporedu u prilogu obaveštenja.