• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Obaveštenje o održavanju ispita za osnovne sudove, po Oglasu za izbor sudija objavljenom u „Sl. Glasniku RS“ br. 65/19 od 13.09.2019. godine

31
Okt
2019

Visoki savet sudstva obaveštava kandidate koji su podneli prijave na oglas za izbor sudija u Prvom osnovnom sudu u Beogradu, Trećem osnovnom sudu u Beogradu i Osnovnom sudu u Lebanu („Službeni glasnik RS”, broj 65/19 od 13. septembra 2019. godine), da će Komisija Visokog saveta sudstva u postupku izbora kandidata za sudije po napred navedenom oglasu (na dalje, Komisija) sprovesti ispit za osnovne sudove na kome se ocenjuje stručnost i osposobljenost kandidata za sudiju koji se prvi put bira, dana 15. novembra 2019. godine, sa početkom u 14,00 časova (registracija počinje od 13,30 časova).

Ispit će biti održan u Amfiteatru 1, Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu u ulici Bulevar kralja Aleksandra 67.

Kandidati se obaveštavaju da neće biti dopušteno napuštanje zgrade Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, sve do okončanja celog ispita.

Na ispit treba poneti identifikacioni dokument (ličnu kartu ili pasoš) i stručnu literaturu koju kandidat smatra potrebnom za izradu pisanog zadatka.

U prilogu obaveštenja nalazi se spisak kandidata koji se pozivaju na polaganje ispita.  

Spiskovi za razgovore sa kandidatima koji podležu obavezi iz člana 50 stav 3. Zakona o sudijama biće naknadno objavljeni.