• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Obaveštenje o licu određenom za zaštiti podataka o ličnosti u Visokom savetu sudstva

08
Nov
2019

Predsednik Visokog saveta sudstva, na osnovu člana 56. stav 2., člana 57. i 58. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, doneo je odluku o određivanju lica za zaštitu podataka o ličnosti i to:

Natašu Đelić, šefa odseka za statusna pitanja sudija i sudija porotnika.

Kontakt telefon: 011/30-27-413

E-mail adresa: djelic.lzzpol@vss.sud.rs