• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Republika Srbija Visoki savet sudstva

Obaveštenje o datumu razgovora sa kandidatima koji su podneli prijave na Oglas za izbor sudija u Drugom osnovnom sudu u Beogradu - "Službeni glasnik RS" br. 83/20 od 10.06.2020. godine

06
Nov
2020

Visoki savet sudstva obaveštava kandidate, koji su podneli prijave na oglas za izbor sudija u Drugom osnovnom sudu u Beogradu - "Sl. Glasniku RS" br. 83/20 od 10.06.2020. godine, a koji podležu obavezi iz člana 50 stav 3. Zakona o sudijama, da će se razgovor sa njima obaviti u prostorijama Visokog saveta sudstva, ulica Resavska 42 u Beogradu, a prema spiskovima i rasporedu koji je dat u prilogu.

Svi kandidati koji dolaze na razgovore su u obavezi da nose ličnu higijensku masku za zaštitu propisano postavljenu na licu.