• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Republika Srbija Visoki savet sudstva

Obaveštenje o datumu održavanja razgovora sa kandidatom koji je podneo prijavu za Apelacioni sud u Beogradu po oglasu objavljenom u „Sl. gl. RS”, broj 40/22 od 23.03.2022.godine

13
Jun
2022

Visoki savet sudstva obaveštava kandidata LJudmilu Panić, koja je podnela prijavu za izbor sudija u Apelacionom sudu u Beogradu, po oglasu objavljenom u "Službenom glasniku RS" br. 40/22 od 23. marta 2022. godine, a koja podleže obavezi iz člana 50. stav 3. Zakona o sudijama, da će se razgovor sa kandidatom obaviti dana 27. juna 2022. godine, u 14:15 časova  u prostorijama Visokog saveta sudstva, ul. Resavska br. 42, u Beogradu.