• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Republika Srbija Visoki savet sudstva

Obaveštenje o datumu održavanja razgovora sa kandidatima koji su podneli prijave za izbor predsednika osnovnih sudova („Sl. gl. RS“, br. 79/23 od 15.09.2023. godine.

14
Nov
2023

           Visoki savet sudstva obaveštava kandidate koji su podneli prijave za izbor predsednika za Treći osnovni sud u Beogradu, Osnovni sud u Nišu, Osnovni sud u Prijepolju, Osnovni sud u Prokuplju, Osnovni sud u Bujanovcu i Osnovni sud u Somboru, po oglasu objavljenom u „Službenom glasniku RS“, br. 79/23 od 15. septembra 2023. godine, da će se razgovori sa kandidatima obaviti dana 12. decembra 2023. godine, u prostorijama Visokog saveta sudstva, ul. Resavska br. 42, u  Beogradu, prema spisku u prilogu.