• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Republika Srbija Visoki savet sudstva

Obaveštenje o datumu održavanja razgovora sa kandidatima koji su podneli prijave za izbor sudija, po oglasu ("Sl. Glasnik RS" br.115/22 od 21.10.2022. godine)

06
Jan
2023

Visoki savet sudstva obaveštava kandidate koji su podneli prijave za izbor sudija za Prvi osnovni sud u Beogradu, Drugi osnovni sud u Beogradu, Treći osnovni sud u Beogradu, Prekršajni sud u Beogradu, Prekršajni sud u Obrenovcu i Prekršajni sud u Pančevu, po oglasu ("Sl. Glasnik RS"br.115/22 od 21.10.2022. godine), koji podležu obavezi iz člana 50. Zakona o sudijama, da će se razgovori sa kandidatima obaviti u periodu o 23.01.2023. godine do 07. februara 2023. godine u prostorijama Visokog saveta sudstva, ul.Resavska br.42, u Beogradu, prema spiskovima i rasporedu u prilogu.