• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Republika Srbija Visoki savet sudstva

Obaveštenje o datumu održavanja ispita sa kandidatima koji su podneli prijave za Upravni sud po oglasu objavljenom u „Službenom glasniku RS“ broj 115/22 od 21. oktobra 2022. godine i u „Službenom glasniku RS“ broj 137/22 od 9. decembra 2022. godine

24
Jan
2023

Visoki savet sudstva obaveštava kandidate koji su podneli prijave za izbor sudija u Upravnom sudu, po oglasu objavljenom u „Službenom glasniku RS“ broj 115/22 od 21. oktobra 2022. godine i u Službenom glasniku RS“ broj 137/22 od 9. decembra 2022. godine, a koji imaju obavezu da polažu ispit za navedeni sud, na kome se ocenjuje stručnost i osposobljenost kandidata za sudiju koji se prvi put bira, da će se ispit održati dana 6. februara 2023. godine sa početkom u 10:00 časova ( registracija kandidata počinje u 09.30 časova),  u Narodnoj skupštini Republike Srbije, ul. Kralja Milana broj 14, u Beogradu.