• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Obaveštenje o datumu održavanja ispita sa kandidatima koji su podneli prijave na Oglas za izbor sudija u Prekršajnom sudu u Bačkoj Palanci, Zaječaru, Kruševcu, Nišu, Pančevu, Pirotu, Rumi i Čačku („Sl. Glasnik RS“ br. 8/19 od 08.02.2019. godine

12
Mar
2019

Visoki savet sudstva obaveštava kandidate koji su podneli prijave na oglas za izbor sudija u Prekršajnom sudu u Bačkoj Palanci, Zaječaru, Kruševcu, Nišu, Pančevu, Pirotu, Rumi i Čačku („Službeni glasnik RS”, broj 8/19 od 08. februara 2019. godine), da će Komisija Visokog saveta sudstva u postupku izbora kandidata za sudije po napred navedenom oglasu sprovesti ispit za prekršajne sudove na kome se ocenjuje stručnost i osposobljenost kandidata za sudiju koji se prvi put bira, dana 03. aprila 2019. godine, sa početkom u 10,30 časova (registracija počinje od 9,45 časova).

Ispit će biti održan u velikoj sali Narodne skupštine Republike Srbije u ulici Kralja Milana 14, Beograd.

Kandidati se obaveštavaju da neće biti dopušteno napuštanje zgrade Narodne skupštine, sve do okončanja celog ispita.

U prilogu obaveštenja nalazi se spisak kandidata koji se pozivaju na polaganje ispita.  

Napomena:

Na ispit za prekršajne sudove koji će se održati dana 03.aprila 2019. godine u velikoj sali Narodne skupštine Republike Srbije u ulici Kralja Milana 14, Beograd., kandidati mogu da ponesu Zakon o bezbednosti saobraćaju na putevima (,,Službeni glasnik RS”, br.  41/09, 53/10, 101/11, 32/13, 55/14, 96/15, 9/16, 24/18) i Zakon o prekršajima  (,,Službeni glasnik RS“  br. 65/13, 13/16, 98/16).