• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Obaveštenje o datumu održavanja ispita i razgovora sa kandidatima koji sud podneli prijave na Oglas za izbor sudija u Prekršajnom apelacionom sudu - "Službeni glasnik RS" br. 84/19 od 29.11.2019. godine

13
Maj
2020

Visoki savet sudstva obaveštava kandidate koji su podneli prijave na oglas za izbor sudija u Prekršajnom apelacionom sudu  koji je objavljen u “Službenom glasniku RS“ br. 84/19 od 29. novembra 2019. godine, a koji imaju obavezu da polažu ispit za Prekršajni apelacioni sud, na kome se ocenjuje stručnost i osposobljenost kandidata za sudiju koji se prvi put bira (spisak u prilogu br. 1), da će se ispit održati dana 01. juna 2020. godine u 09,00 časova u biblioteci Visokog saveta sudstva, ulica Resavska 42, Beogradu.

Razgovor sa kandidatima koji podležu obavezi iz člana 50 stav 3. Zakona o sudijama,  obaviće se istog dana, po završetku ispita, a prema rasporedu u prilogu br. 2.