• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Republika Srbija Visoki savet sudstva

Obaveštenje o datumu održavanja ispita i razgovora sa kandidatima koji sud podneli prijave na Oglas za izbor sudija u Više sudove ("Sl. Glasnik RS" br. 11/19 od 20.02.2019. godine)

13
Maj
2019

Visoki savet sudstva obaveštava kandidate koji su podneli prijave na oglas za izbor sudija u Viši sud u Novom Pazaru, Viši sud u Leskovcu i Viši sud u Smederevu, koji je objavljen u “Službenom glasniku RS“ br. 11/19 od 20. februara 2019. godine, a koji imaju obavezu da polažu ispit na kome se ocenjuje stručnost i osposobljenost kandidata za sudiju koji se prvi put bira (spisak u prilogu br. 1), da će se ispit za više sudove održati dana 24. maja 2019. godine u 09,30 časova u biblioteci Visokog saveta sudstva, ulica Resavska 42, Beogradu.

Razgovor sa kandidatima koji podležu obavezi iz člana 50 stav 3. Zakona o sudijama,  obaviće se istog dana, po završetku ispita, a prema rasporedu u prilogu br. 2.