• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Obaveštenje o datumu održavanja ispita i razgovora sa kandidatima koji su podneli prijave na Oglas za izbor sudija u višim sudovima („Sl. Glasnik RS“ br. 69/18 od 14.09.2018. godine)

15
Nov
2018

Visoki savet sudstva obaveštava kandidate koji su podneli prijave na oglas za izbor sudija u Apelacionom sudu u Kragujevcu, Višem sudu u Valjevu, Višem sudu u Zrenjaninu, Višem sudu u Kragujevcu, Višem sudu u Nišu i Višem sudu u Pančevu, („Službeni glasnik RS”, broj 69/18 od 14. septembra 2018. godine), da će Komisija Visokog saveta sudstva u postupku izbora kandidata za sudije po napred navedenom oglasu (na dalje, Komisija) sprovesti ispit za više sudove na kome se ocenjuje stručnost i osposobljenost kandidata za sudiju koji se prvi put bira, dana 10. decembra 2018. godine, sa početkom u 10,00 časova (registracija počinje od 9,45 časova). Ispit će biti održan u prostorijama Visokog saveta sudstava, Beograd, ulica Resavska 42.

Kandidati se obaveštavaju da neće biti dopušteno napuštanje zgrade Visokog saveta sudstva, sve do okončanja celog ispita.

U prilogu obaveštenja nalazi se spisak kandidata koji se pozivaju na polaganje ispita.  

Dana 10. decembra 2018. godine, sa početkom u 13,30 časova, a prema rasporedu sa spiska koji se nalazi u prilogu obaveštenja, Komisija će obaviti razgovore sa kandidatima.