• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Republika Srbija Visoki savet sudstva

Obaveštenje o datumu održavanja ispita i razgovora sa kandidatima koji su podneli prijave na Oglas za izbor sudija u Upravnom sudu, apelacionim i privrednim sudovima - "Sl. Gl. RS" br. 83/20 od 10.06.2020. godine

15
Sep
2020

Visoki savet sudstva obaveštava kandidate koji su podneli prijave na oglas za izbor sudija u Upravnom sudu, Apelacionom sudu u Beogradu, Apelacionom sudu u Kragujevcu, Apelacionom sudu u Nišu, Apelacionom sudu u Novom Sadu, Privrednom sudu u Kragujevcu i Privrednom sudu u Nišu, koji je objavljen u “Službenom glasniku RS“ br. 83/20 od 10. juna 2020. godine, a koji imaju obavezu da polažu ispit za navedene sudove, na kome se ocenjuje stručnost i osposobljenost kandidata za sudiju koji se prvi put bira,  da će se ispiti održati  u biblioteci Visokog saveta sudstva, ulica Resavska 42,  u Beogradu, po sledećem rasporedu:

 

  1. Ispit za privredne sudove održaće se dana 1. oktobra 2020. godine sa početkom u 10, 00 časova (spisak u prilogu br.1).

      Razgovor sa kandidatima za privredne sudove, koji podležu obavezi iz člana 50 stav 3.   Zakona o sudijama,  obaviće se dana 5. oktobra 2020. godine sa početkom u  10,00 časova, prema rasporedu u prilogu br. 2.

 

  1. Ispit za apelacione sudove  održaće se dana 7. oktobra 2020. godine sa početkom u 09,30 časova (spisak u prilogu br.3).

      Razgovor sa kandidatima za apelacione sudove, koji podležu obavezi iz člana 50 stav 3. Zakona o sudijama,  obaviće se istog dana sa početkom u 13,30 časova, prema rasporedu u prilogu br.4.

 

  1. Ispit za Upravni sud održaće se dana 8. oktobra 2020. godine sa početkom u 10, 00 časova (spisak u prilogu br.5).

      Razgovor sa kandidatima za Upravni sud, koji podležu obavezi iz člana 50 stav 3. Zakona o sudijama,  obaviće se dana 14. oktobra 2020. godine sa početkom u  09,00 časova, prema rasporedu u prilogu br. 6.

 

     Napominjemo da kandidati koji prvi put polažu ispit, a ne pristupe polaganju ispita, ne treba da dolaze ni na zakazani razgovor.

     Napominjemo da su svi kandidati koji dolaze na ispit i na razgovor u obavezi da nose ličnu zaštitnu masku propisno postavljenu na licu.