• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Republika Srbija Visoki savet sudstva

Obaveštenje o datumu održavanja ispita i razgovora sa kandidatima koji su podneli prijave na Oglas za izbor sudija u Osnovnom sudu u Ivanjici - "Sl. Gl. RS" br. 81/20 od 05.06.2020. godine

09
Sep
2020

Visoki savet sudstva obaveštava kandidate koji su podneli prijave na oglas za izbor sudija u Osnovnom sudu u Ivanjici, koji je objavljen u “Službenom glasniku RS“ br. 81/20 od 05. juna 2020. godine, a koji imaju obavezu da polažu ispit za navedeni sud, na kome se ocenjuje stručnost i osposobljenost kandidata za sudiju koji se prvi put bira (spisak u prilogu br. 1), da će se ispit održati dana 30septembra 2020. godine u 10,00 časova u biblioteci Visokog saveta sudstva, ulica Resavska 42,  u Beogradu.

Razgovor sa kandidatima koji podležu obavezi iz člana 50 stav 3. Zakona o sudijama,  obaviće se istog dana, nakon što Komisija Visokog saveta sudstva, po završetku ispita,  pregleda pisani test i zadatak i utvrdi konačnu ocenu sa ispita,  a prema rasporedu u prilogu br. 2.