• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Obaveštenje o datumu održavanja ispita i razgovora sa kandidatima koji su podneli prijave na Oglas za izbor sudija u Više sudove ("Sl. Glasnik RS" br. 45/19 od 21.06.2019. godine i "Sl. Glasnik RS" br. 48/19 od 05.07.2019. godine)

27
Avg
2019

Visoki savet sudstva obaveštava kandidate koji su podneli prijave na oglas za izbor sudija u Viši sud u Beogradu koji je objavljen u “Službenom glasniku RS“ br. 45/19 od 21. juna 2019. godine, Viši sud u Novom Sadu i Viši sud u Nišu koji je objavljen u “Službenom glasniku RS“ br. 48/19 od 05. jula 2019. godine, a koji imaju obavezu da polažu ispit za više sudove, na kome se ocenjuje stručnost i osposobljenost kandidata za sudiju koji se prvi put bira (spisak u prilogu br. 1), da će se ispit za više sudove održati dana 18. septembra 2019. godine u 09,00 časova u biblioteci Visokog saveta sudstva, ulica Resavska 42, Beogradu.

Razgovor sa kandidatima koji podležu obavezi iz člana 50 stav 3. Zakona o sudijama,  obaviće se istog dana, po završetku ispita, a prema rasporedu u prilogu br. 2.