• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Republika Srbija Visoki savet sudstva

OBAVEŠTENJE O DATUMU ODRŽAVANJA ISPITA I RAZGOVORA SA KANDIDATIMA KOJI SU PODNELI PRIJAVE ZA VIŠE SUDOVE PO OGLASU OBJAVLJENOM U ,,SLUŽBENOM GLASNIKU RS" BROJ 83/20 OD 10. JUNA 2020. GODINE

09
Okt
2020

Visoki savet sudstva obaveštava kandidate koji su podneli prijave na oglas za izbor sudija u Višem sudu u Beogradu, Višem sudu u Kruševcu, Višem sudu u Smederevu, Višem sudu u Zrenjaninu i Višem sudu u Čačku, koji je objavljen u “Službenom glasniku RS“ br. 83/20 od 10. juna 2020. godine, a koji imaju obavezu da polažu ispit za navedene sudove, na kome se ocenjuje stručnost i osposobljenost kandidata za sudiju koji se prvi put bira,  da će se ispiti održati dana 28.10.2020. godine sa početkom u 09:30 časova u biblioteci Visokog saveta sudstva, ulica Resavska 42,  u Beogradu prema spisku u prilogu broj 1, nakon čega će Komisija obaviti i razgovore sa kandidatima prema spisku u prilogu broj 2.

Napominjemo da kandidati koji prvi put polažu ispit, a ne pristupe polaganju ispita, ne treba da dolaze ni na zakazani razgovor.

Napominjemo da su svi kandidati koji dolaze na ispit i na razgovor u obavezi da nose ličnu zaštitnu masku propisno postavljenu na licu.