• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Obaveštenje o datumu održavanja ispita i razgovora sa kandidatima koji su podneli prijave na Oglas za izbor sudija u Privrednom sudu u Užicu, Zaječaru i Kragujevcu

15
Mar
2019

Visoki savet sudstva obaveštava kandidate koji su podneli prijave na oglas za izbor sudija u Privrednom sudu u Užicu, koji je objavljen u “Službenom glasniku RS“ br. 103/18 od 26. decembra 2018. godine, kao i na oglas za izbor sudija u Privrednom sudu u Zaječaru i Privrednom sudu u Kragujevcu, koji je objavljen u “Službenom glasniku RS“ br. 11/19 od 20. februara 2019. godine, a koji imaju obavezu da polažu ispit na kome se ocenjuje stručnost i osposobljenost kandidata za sudiju koji se prvi put bira (spisak u prilogu br. 1), da će se ispit za privredne sudove održati dana 27. marta 2019. godine u 10,00 časova u biblioteci Visokog saveta sudstva, ulica Resavska 42, Beogradu.

Na ispit je potrebno poneti neki identifikacioni dokument, a od propisa: Zakon o parničnom postupku, Zakon o obligacionim odnosima, Zakon o stečaju i Zakon o privrednim društvima.

Razgovori sa kandidatima obaviće se 28. marta 2019. godine, prema rasporedu u prilogu br. 2