• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Obaveštenje o datumu održavanja ispita i razgovora sa kandidatima koji su podneli prijave na Oglas za izbor sudija u Prekršajnom sudu u Preševu („Sl. Glasnik RS“ br. 56/18 od 18.07.2018. godine

05
Dec
2018

Visoki savet sudstva obaveštava kandidate koji su podneli prijave na oglas za izbor sudija u Prekršajnom sudu u Preševu, („Službeni glasnik RS”, broj 56/18 od 18. jula 2018. godine), da će Komisija Visokog saveta sudstva u postupku izbora kandidata za sudije po napred navedenom oglasu (na dalje, Komisija) sprovesti ispit za prekršajne sudove na kome se ocenjuje stručnost i osposobljenost kandidata za sudiju koji se prvi put bira, dana 17. decembra 2018. godine, sa početkom u 10,00 časova (registracija počinje od 9,45 časova). Ispit će biti održan u prostorijama Visokog saveta sudstava, Beograd, ulica Resavska 42.

Kandidati se obaveštavaju da neće biti dopušteno napuštanje zgrade Visokog saveta sudstva, sve do okončanja celog ispita.

U prilogu obaveštenja nalazi se spisak kandidata koji se pozivaju na polaganje ispita.  

Dana 17. decembra 2018. godine, sa početkom u 13,30 časova, a prema rasporedu sa spiska koji se nalazi u prilogu obaveštenja, Komisija će obaviti razgovore sa kandidatima.