• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Republika Srbija Visoki savet sudstva

Obaveštenje o datumu održavanja ispita sa kandidatima koji su podneli prijave na Oglas za izbor sudija u Osnovnim sudovima - "Službeni glasnik RS" br. 21/20 od 06.03.2020. godine

26
Avg
2020

Visoki savet sudstva obaveštava kandidate koji su podneli prijave na oglas za izbor sudija u Osnovnim sudovima koji je objavljen u “Službenom glasniku RS“ br. 21/20 od 6. marta 2020. godine, a koji imaju obavezu da polažu ispit za navedeni sud, na kome se ocenjuje stručnost i osposobljenost kandidata za sudiju koji se prvi put bira (spisak u prilogu br. 1), da će se ispit održati u četvrtak dana 10. septembra 2020. godine u 10,00 časova u Amfiteataru 5, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Bulevar kralja Aleksandra 67, u Beogradu (Registracija kandidata počinje u 09:15 časova).

- Svi kandidati koji dolaze na ispit su u obavezi da nose ličnu higijensku masku za zaštitu propisano postavljenu na licu.