• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Republika Srbija Visoki savet sudstva

Obaveštenje o datumu održavanja ispita sa kandidatima koji su podneli prijave na Oglas za izbor sudija u Višim sudovima - "Službeni glasnik RS" br. 21/20 od 06.03.2020. godine

09
Sep
2020

Visoki savet sudstva obaveštava kandidate koji su podneli prijave na oglas za izbor sudija u Višim sudovima koji je objavljen u “Službenom glasniku RS“ br. 21/20 od 6. marta 2020. godine, a koji imaju obavezu da polažu ispit za navedeni sud, na kome se ocenjuje stručnost i osposobljenost kandidata za sudiju koji se prvi put bira (spisak u prilogu br. 1), da će se ispit održati dana 24. septembra 2020. godine u 10,00 časova u Visokom savetu sudstva, Resavska 42, 11000 Beograd.

- Svi kandidati koji dolaze na ispit su u obavezi da nose ličnu higijensku masku za zaštitu propisano postavljenu na licu.