• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

NOVO OBAVEŠTENJE !!!

17
Mar
2020

Imajući u vidu Odluku o proglašenju vanrednog stanja od 15.03.2020. godine OBAVEŠTAVAJU SE  kandidati koji su zainteresovani da podnesu prijave za izbor sudija na oglase koji su  objavljeni  u ,,Službenom glasniku RS“ broj 21/20 i u ,,Službenom glasniku RS“, broj 27/20 i kandidati koji su zainteresovani da podnesu prijavu za izbor predsednika suda na oglas koji je objavljen u ,,Službenom glasniku RS“ broj 27/20 da prijavu mogu podneti na mejl adresu sekretarijat@vss.sud.rs

U prijavi je potrebno navesti za koji sud se podnosi prijava, jedinstven matični broj građana i ime i prezime kandidata.