• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Lista kandidata sa preliminarnom ocenom sa pisanog testa za Upravni sud

27
Nov
2017

U skladu sa članom 18 Pravilnika o kriterijumima i merilima za ocenu stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti kandidata za sudiju koji se prvi put bira, Ispitna komisija Visokog saveta sudstva, dana 27. novembra 2017. godine u 14:30 časova, objavila je listu kandidata sa preliminarnom ocenom sa pisanog testa, a prema azbučnom redu prezimena kandidata i to: