• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Republika Srbija Visoki savet sudstva

Lista kandidata sa ocenom sa ispita za Upravni sud po Oglasu "Službenom glasniku RS" br. 83/20 od 10. juna 2020. godine

08
Okt
2020

Komisija Visokog saveta sudstva utvrdila je listu kandidata sa konačnom ocenom sa ispita za Upravni sud, po Oglasu objavljenom u "Službenom glasniku RS" br. 83/20 od 10. juna 2020. godine, koju objavljuje dana 08.10.2020. godine na svojoj internet stranici u 14:00 časova.