• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Republika Srbija Visoki savet sudstva

Lista kandidata sa ocenom sa ispita za privredne sudove po Oglasu "Službeni glasnik RS" br. 124/20 od 16. oktobra 2020. godine

20
Jan
2021

Komisija Visokog saveta sudstva utvrdila je listu kandidata sa konačnom ocenom sa ispita za Privredni sud u Beogradu,  sud, Privredni sud u Zaječaru, Privredni sud u Subotici i Privredni sud u Užicu po Oglasu objavljenom u "Službenom glasniku RS" br. 124/20 od 16. oktobra 2020. godine, koju objavljuje dana 20.01.2021. godine na svojoj internet stranici u 14:30 časova.