• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Republika Srbija Visoki savet sudstva

Lista kandidata sa ocenom sa ispita za prekršajne sudove po Oglasu objavljenom u ,,Sl. Glasniku RS" br.58/21 od 09.06.2021. godine

04
Okt
2021

Komisija Visokog saveta sudstva utvrdila je listu kandidata sa konačnom ocenom sa ispita za  prekršajne sudove po Oglasu objavljenom u ,,Sl. Glasniku RS" br.58/21 od 9. juna 2021. godine, koju objavljuje dana 4. oktobra 2021. godine na svojoj internet stranici u 15:30 časova.