• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Republika Srbija Visoki savet sudstva

JAVNI POZIV za podnošenje prijava za imenovanje za člana Etičkog odbora Visokog saveta sudstva

17
Sep
2021

Pozivaju se sudije i sudije u penziji da podnesu prijavu za imenovanje za:
člana Etičkog odbora Visokog saveta sudstva.