• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Izbor predsednika sudova u Republici Srbiji

05
Nov
2010

BEOGRAD - Visoki savet sudstva obaveštava javnost da su 04. novembra završeni razgovori sa kandidatima koji su podneli prijave na oglas za izbor predsednika Osnovnih sudova u Republici Srbiji. Danas su počeli razgovori sa kandidatima koji su podneli prijave na oglas za izbor predsednika Privrednih sudova.

Od 1. do 04. novembra Komisija Visokog saveta sudstva u sastavu Jelena Borovac, Đurđina Bjelobaba i Biljana Tošković razgovarala je sa 69 kandidata koji su podneli prijave na oglas za izbor predsednika 34 Osnovna suda u Republici Srbiji. Spisak kandidata sa tačno određenim datumom i vremenom razgovora sa Komisijom Visokog saveta sudstva objavljen je na internet stranici VSS.

Razgovori se obavljaju u biblioteci Visokog saveta sudstva u Beogradu, Resavska 42, snimaju se i prenose putem video bima koji je postavljen u prostoriji pored biblioteke i dostupan je javnosti i medijima.

Visoki savet sudstva je 17. septembra 2010.godine oglasio izbor predsednika u sudovima opšte i posebne nadležnosti u Republici Srbiji. Rok za podnošenje prijava istekao je 04. oktobra 2010.godine.