• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

INFORMACIJA O POSTUPKU REDOVNOG VREDNOVANJA RADA SUDIJA I PREDSEDNIKA SUDOVA

26
Okt
2018

Visoki savet sudstva obaveštava sve sudije u Republici Srbiji da je otpočeo postupak redovnog vrednovanja rada sudija na stalnoj sudijskoj funkciji i predsednika sudova.

            Vrednovanje se sprovodi na osnovu članova 32, 33, 34, 35. Zakona o sudijama primenom Pravilnika o kriterijumima, merilima, postupku i organima za vrednovanje rada sudija  i predsednika sudova („Službeni glasnik RS“ br. 81/14,142/14,41/15 i 7/16) za period od 01.07.2015. godine do 30.06.2018. godine.

            Vrednovanje će sprovoditi Komisije Visokog saveta sudstva za sprovođenje postupka vrednovanja i utvrđivanje ocene rada sudija i predsednika sudova, čiji spisak objavljujemo u prilogu.

            U ovoj godini biće vrednovan rad sudija na stalnoj sudijskoj funkciji, koji se na toj funkciji nalaze duže od tri godine.  Iz postupka vrednovanja biće izuzeti:

  • sudije koje su u toku 2018. godine napredovale na višu funkciju;
  • sudije za koje je tokom 2018. godine utvrđena ocena u postupku vanrednog vrednovanja;
  • koje do 31.12.2019. godine navršavaju radni vek;
  • predsednici sudova koji su navršili radni vek i ostali da rade do isteka funkcije predsednika suda, kojima funkcija ističe do 31.12.2019. godine;
  • sudije koje zbog obavljanja neke druge dužnosti privremeno ne vrše sudijsku funkciju
  • izborni članovi Visokog saveta sudstva iz reda sudija.

Spisak članova nadležnih komisija nalazi se na sajtu Visokog saveta sudstva u rubrici „vrednovanje“. Nadležnost komisija određuje se prema rangu, vrsti i sedištu suda za koji je sudija izabran odnosno u koji je premešten. Ove komisije su nadležne i za sudije koje su privremeno upućene u neki drugi sud.

Sudske uprave osnovnih, prekršajnih i viših sudova dužne su da nadležnim komisijama dostave spiskove sudija koji podležu obavezi vrednovanja. Za sudije apelacionih sudova, Privrednog apelacionog suda, Prekršajnog apelacionog suda, Upravnog suda i prvostepenih privrednih sudova, Visoki savet sudstva je već dostavio spiskove za vrednovanje, s tim što će iz istih biti izuzete sudije za koje postoje razlozi koji su već navedeni.        

Sudske uprave su dužne da po nalogu nadležne komisije pripreme materijal za vrednovanje, shodno članu 33. i 34. Pravilnika, omoguće sudiji čiji se rad vrednuje da izvrši uvid u isti i eventualno stavi primedbe, te nakon ažuriranja materijala isti dostave nadležnim komisijama.

Komisije će prilikom sprovođenja postupka vrednovanja obaviti razgovor sa sudijama čiji se rad vrednuje i izvršiti vrednovanje po svakom od propisanih kriterijuma za ceo period vrednovanja, a potom utvrditi jedinstvenu ocenu rada za ceo period vrednovanja.

Sudije čiji je rad vanredno vrednovan u ovom periodu treba da dostave primerak odluke, kojom im je bila utvrđena konačna ocena rada, sudskim upravama svojih sudova ili nadležnoj komisiji.

Za sve informacije možete se obratiti preko e-mail adresa:

- Maji Marisavljević, maja.marisavljevic@vss.sud.rs, telefon: 011/3027-409;

- Ani Čalovskoj, ana.calovska@vss.sud.rs, telefon: 011/3027-411

                                                                                                                                                   Komisija za vrednovanje rada

                                                                                                                                                        Visokog saveta sudstva