• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Arhiva saopštenja

14.
Jan.
2020.

Predlog Odluke Visokog saveta sudstva o izboru sudija koje se prvi put biraju na sudijsku funkciju po oglasu objavljenom u ,,Sl. Gl. RS“, broj 65/19 od 13.09.2019.

10.
Jan.
2020.

Predlog odluke Visokog saveta sudstva od 10. januara 2020. godine o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju

8.
Jan.
2020.

Predlog Odluke Visokog saveta sudstva o izboru sudija koje se prvi put biraju na sudijsku finkciju za Upravni sud

24.
Dec.
2019.

Predlog odluke Visokog saveta sudstva od 24. decembra 2019. godine o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju

24.
Dec.
2019.

Odluka o izboru sudija sa sednice Visokog saveta sudstva od 24. decembra 2019. godine

24.
Dec.
2019.

ODLUKA O IMENOVANJU SUDIJA POROTNIKA

23.
Dec.
2019.

Prethodna lista kandidata za sudije na stalnoj sudijskoj funkciji za drugi ili viši sud - Apelacioni sud u Novom Sadu, po Oglasu objavljenom u "Službenom glasniku RS" br. 75/19 od 23.10.2019. godine

18.
Dec.
2019.

Predlog odluke Visokog saveta sudstva od 09. decembra 2019. godine o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju

9.
Dec.
2019.

Odluka o izboru sudija sa sednice Visokog saveta sudstva od 09. decembra 2019. godine

9.
Dec.
2019.

Predlog odluke Visokog saveta sudstva od 09. decembra 2019. godine o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju

Pages