• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Arhiva saopštenja

13.
Maj.
2019.

Obaveštenje o datumu održavanja ispita i razgovora sa kandidatima koji sud podneli prijave na Oglas za izbor sudija u Više sudove ("Sl. Glasnik RS" br. 11/19 od 20.02.2019. godine)

13.
Maj.
2019.

OBAVEŠTENJE

25.
Apr.
2019.

VAŽNO OBAVEŠTENJE O IZMENI TERMINA RAZGOVORA ZA PREKRŠAJNE SUDOVE

24.
Apr.
2019.

Obaveštenje o održavanju ispita za osnovne sudove, po Oglasu za izbor sudija objavljenom u „Sl. Glasniku RS“ br. 11/19 od 20.02.2019. godine

22.
Apr.
2019.

Obaveštenje o datumu razgovora sa kandidatima koji su podneli prijave na Oglas za izbor sudija u Prekršajnim sudovima ("Sl. Glasnik RS" 8/2019 od 08.02.2019. godine)

22.
Apr.
2019.

Spisak kandidata sa ocenom sa ispita za Privredne sudove po Oglasu objavljenom u "Sl. Glasniku RS" br. 103/18 od 26.12.2018. godine i u "Sl. Glasniku RS" br. 11/19 od 20.02.2019. godine

22.
Apr.
2019.

Prethodna lista kandidata za sudije na stalnoj sudijskoj funkciji za drugi ili viši sud-Privredni sud u Zaječaru, po Oglasu objavljenom u "Sl. Glasniku" br. 11/19 od 20.02.2019. godine

19.
Apr.
2019.

Visoki savet sudstva na sednici održanoj 19. aprila 2019. godine, po oglasu objavljenom u ,,Službenom glasniku RS“, broj 103/18 od 26. decembra 2018. godine doneo je odluku o izboru sudija...

19.
Apr.
2019.

Visoki savet sudstva na sednici održanoj 19. aprila 2019 godine, po oglasu objavljenom u Službenom glasniku RS“, broj 6/19 od 1. februara 2019. godine doneo je odluku o predlogu kandidata

19.
Apr.
2019.

Visoki savet sudstva na sednici održanoj 19. aprila 2019. godine, po oglasy objavljenom u ,,Službenom glasniku RS“, broj 103/18 od 26. decembra 2018. godine doneo je odluku o predlogu kandidata koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju u Up

Pages