• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Arhiva saopštenja

27.
Maj.
2019.

VAŽNO OBAVEŠTENJE O IZMENI TERMINA RAZGOVORA ZA OSNOVNE SUDOVE "Sl.Glasnik RS" br. 11/19 od 20.02.2019. godine

24.
Maj.
2019.

Spisak kandidata sa ocenom sa ispita za Više sudove po Oglasu objavljenom u "Sl. Glasniku RS" br. 11/19 od 20.02.2019. godine

24.
Maj.
2019.

Spisak kandidata sa ocenom sa ispita za Osnovne sudove po Oglasu objavljenom u "Sl. Glasniku RS" br. 11/19 od 20.02.2019. godine

23.
Maj.
2019.

Odluku o izboru sudija

23.
Maj.
2019.

Odluka o predlogu kandidata koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju

20.
Maj.
2019.

Obaveštenje o datumu održavanja ispita i razgovora sa kandidatima koji su podneli prijave na Oglas za izbor sudija u Prekršajnom sudu u Aranđelovcu ("Sl. Glasnik RS" br. 20/19 od 22.03.2019. godine)

20.
Maj.
2019.

Prethodna lista kandidata za sudije na stalnoj sudijskoj funkciji za drugi ili viši sud - Prekršajni sud u Kruševcu, po Oglasu objavljenom u "Službenom glasniku" br. 8/19 od 08.02.2019.godine

16.
Maj.
2019.

Razgovori sa kandidatima koji su konkurisali za predsednike privrednih sudova - "Službeni glasnik RS br.18/19" od 15.03.2019. godine

16.
Maj.
2019.

Spisak kandidata sa ocenom sa ispita za Apelacione sudove po Oglasu objavljenom u "Sl. Glasniku RS" br. 11/19 od 20.02.2019. godine

15.
Maj.
2019.

Prethodna lista kandidata za sudije na stalnoj sudijskoj funkciji za drugi ili viši sud - Privredni Apelacioni sud , po Oglasu objavljenom u "Sl. Glasniku" br. 13/19 od 28.02.2019. godine

Pages