• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Arhiva saopštenja

30.
Jun.
2020.

Saopštenje za javnost povodom proglašenja vanredne situacije u pojedinim gradovima Republike Srbije

11.
Jun.
2020.

OGLAS ZA IZBOR SUDIJA - "Službeni glasnik RS" broj 83/20 od 10. juna 2020. godine

10.
Jun.
2020.

Spisak kandidata sa ocenom sa ispita za Privredni apelacioni sud, po Oglasu objavljenom u "Službenom glasniku RS" br. 21/20 od 06.03.2020. godine

5.
Jun.
2020.

OGLAS ZA IZBOR SUDIJA - "Službeni glasnik RS" broj 81/20 od 05.06.2020. godine

3.
Jun.
2020.

Obaveštenje o datumu održavanja razgovora sa kandidatima koji su podneli prijave na Oglas za izbor sudija u Višem sudu u Jagodini "Sl. Glasnik RS" 27/2020 od 13.03.2020. godine

3.
Jun.
2020.

Razgovori sa kandidatima koji su konkurisali za predsednike Višeg suda u Sremskoj Mitrovici i Privrednih sudova u Zrenjaninu, Nišu, Pančevu i Somboru "Sl. Glasnik RS" 27/20 od 13.03.2020. godine

1.
Jun.
2020.

Spisak kandidata sa ocenom sa ispita za Prekršajni apelacioni sud, po Oglasu objavljenom u "Službenom glasniku RS" br. 84/19 od 01.06.2020. godine

26.
Maj.
2020.

Odluka o izboru sudija sa sednice Visokog saveta sudstva od 26. maja 2020. godine

18.
Maj.
2020.

Prethodna lista kandidata za sudije na stalnoj sudijskoj funkciji za drugi ili viši sud – Prekršajni apelacioni sud , po Oglasu objavljenom u "Službenom glasniku RS" br. 84/19 od 29.11.2019. godine

Pages