• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Arhiva saopštenja

12.
Jun.
2019.

Prethodna lista kandidata za predsednike suda - Apelacioni sud u Novom Sadu, po Oglasu objavljenom u "Službenom glasniku RS br. 18/19" od 15.03.2019. godine

11.
Jun.
2019.

Odluka o predlogu kandidata koji se prvi put biraju na sudijsku f-ju u Prekršajni sud u Pančevu

4.
Jun.
2019.

Odluka o izboru sudija po oglasu objavljenom u ,,Službenom glasniku RS“ broj 8/19 od 8. februara 2019. godine

4.
Jun.
2019.

Polaganje zakletve sudija koji su prvi put izabrani na sudijsku funkciju

4.
Jun.
2019.

Odluka o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju u Upravnom sudu

4.
Jun.
2019.

Predlog Odluke Visokog saveta sudstva o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju

4.
Jun.
2019.

Saopštenje Visokog savet sudstva povodom istupa pojedinih narodnih poslanika na sednici Narodne skupštine Republike Srbije od 20. maja 2019. godine

3.
Jun.
2019.

Prethodna lista kandidata za sudije na stalnoj sudijskoj funkciji za drugi ili viši sud - Apelacioni i Viši sudovi, po Oglasu objavljenom u "Službenom glasniku RS" br. 11/19 od 20.02.2019. godine

30.
Maj.
2019.

Razgovori sa kandidatima koji su konkurisali za predsednike u Osnovnim i Prekršajnim sudovima "Sl. Glasnik RS" br. 18/19 od 15.03.2019. godine

27.
Maj.
2019.

Razgovori sa kandidatima koji su konkurisali za predsednike u Apelacionom sudu u Novom Sadu i Višim sudovima "Sl. Glasnik RS" br.18/19 od 15.03.2019. godine

Pages