• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Arhiva saopštenja

30.
Sep.
2020.

Spisak kandidata sa ocenom sa ispita za Osnovni sud u Ivanjici po Oglasu objavljenom u "Službenom glasniku RS" br. 81/20 od 5. juna 2020. godine

28.
Sep.
2020.

Spisak kandidata sa ocenom sa ispita za više sudove po Oglasu objavljenom u "Službenom glasniku RS" br. 21/20 od 6. marta 2020. godine

23.
Sep.
2020.

Razgovori sa kandidatima koji su konkurisali za predsednike osnovnih i prekršajnih sudova, "Sl. Glasnik RS" 27/20 od 13.03.2020. godine

17.
Sep.
2020.

VAŽNO OBAVEŠTENJE !!!

17.
Sep.
2020.

OGLAS ZA IZBOR SUDIJA - "Službeni glasnik RS" broj 116/20 od 16. septembra 2020. godine

16.
Sep.
2020.

Spisak kandidata sa ocenom sa ispita za osnovne sudove po Oglasu objavljenom u "Službenom glasniku RS" br. 21/20 od 6. marta 2020. godine

15.
Sep.
2020.

Obaveštenje o datumu održavanja ispita i razgovora sa kandidatima koji su podneli prijave na Oglas za izbor sudija u Upravnom sudu, apelacionim i privrednim sudovima - "Sl. Gl. RS" br. 83/20 od 10.06.2020. godine

15.
Sep.
2020.

OBAVEŠTENJE O DATUMU ODRŽAVANJA RAZGOVORA SA KANDIDATIMA KOJI SU PODNELI PRIJAVE ZA VIŠE SUDOVE PO OGLASU OBJAVLJENOM U ,,SLUŽBENOM GLASNIKU RS" BROJ 21/20 OD 6. MARTA 2020. GODINE

15.
Sep.
2020.

ODLUKA O IMENOVANJU SUDIJA POROTNIKA

14.
Sep.
2020.

Javni poziv za podnošenje prijava za imenovanje članova Disciplinske komisije

Pages