• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Arhiva saopštenja

13.
Okt.
2020.

VAŽNO SAOPŠTENJE!!! Ispit za prekršajne sudove Oglas "Službeni glasnik RS" br. 83/20 od 10.06.2020. godine

9.
Okt.
2020.

Prethodna lista kandidata za sudije na stalnoj sudijskoj funkciji za drugi ili viši sud - za više i osnovne sudove po Oglasu objavljenom u "Službenom glasniku RS" br. 21/20 od 06.03.2020. godine

9.
Okt.
2020.

Prethodna lista kandidata za sudije na stalnoj sudijskoj funkciji za drugi ili viši sud - za Viši sud u Jagodini po Oglasu objavljenom u "Službenom glasniku RS" br. 27/20 od 13.03.2020. godine

9.
Okt.
2020.

OBAVEŠTENJE O DATUMU ODRŽAVANJA ISPITA I RAZGOVORA SA KANDIDATIMA KOJI SU PODNELI PRIJAVE ZA VIŠE SUDOVE PO OGLASU OBJAVLJENOM U ,,SLUŽBENOM GLASNIKU RS" BROJ 83/20 OD 10. JUNA 2020. GODINE

8.
Okt.
2020.

Lista kandidata sa ocenom sa ispita za Upravni sud po Oglasu "Službenom glasniku RS" br. 83/20 od 10. juna 2020. godine

7.
Okt.
2020.

Saopštenje Izborne komisije

7.
Okt.
2020.

Lista kandidata sa ocenom sa ispita za apelacione sudove po Oglasu "Službenom glasniku RS" br. 83/20 od 10. juna 2020. godine

5.
Okt.
2020.

VAŽNO OBAVEŠTENJE O ODLAGANJU RAZGOVORA ZA IZBOR PREDSEDNIKA SUDOVA PO OGLASU "SL. GLASNIK RS" BR. 27/20 OD 13.03.2020. GODINE!!!

5.
Okt.
2020.

Obaveštenje o datumu održavanja ispita sa kandidatima koji su podneli prijave na Oglas za izbor sudija u osnovnim i prekršajnim sudovima - "Službeni glasnik RS" br. 83/20 od 10.06.2020. godine

1.
Okt.
2020.

Spisak kandidata sa ocenom sa ispita za privredne sudove u Nišu i Kragujevcu po Oglasu objavljenom u "Službenom glasniku RS" br. 83/20 od 10. juna 2020. godine

Pages