• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Arhiva saopštenja

8.
Nov.
2019.

Javni poziv za podnošenje prijava za imenovanje za zamenika Disciplinkog tužioca

8.
Nov.
2019.

Obaveštenje o licu određenom za zaštiti podataka o ličnosti u Visokom savetu sudstva

7.
Nov.
2019.

Obaveštenje o datumu održavanja ispita i razgovora sa kandidatima koji sud podneli prijave na Oglas za izbor sudija u Viši sud u Beogradu - "Službeni glasnik RS" br. 65/19 od 13.09.2019. godine

5.
Nov.
2019.

Spisak kandidata sa ocenom sa ispita za Privredne sudove, po Oglasima objavljenim u "Službenom glasniku RS" br. 65/19 od 13.09.2019. godine i 66/19 od 18.09.2019. godine

1.
Nov.
2019.

Polaganje zakletve sudija koji su prvi put izabrani na sudijsku funkciju

31.
Okt.
2019.

Obaveštenje o održavanju ispita za osnovne sudove, po Oglasu za izbor sudija objavljenom u „Sl. Glasniku RS“ br. 65/19 od 13.09.2019. godine

29.
Okt.
2019.

Obaveštenje o datumu održavanja ispita i razgovora sa kandidatima koji su podneli prijave na Oglas za izbor sudija u Upravni sud ("Sl. glasnik RS" br. 65/19)

25.
Okt.
2019.

Predlog Odluke Visokog saveta sudstva o izboru sudija koje se prvi put biraju na sudijsku finkciju za Osnovni sud u Pirotu

23.
Okt.
2019.

VAŽNO OBAVEŠTENJE O IZMENI TERMINA RAZGOVORA SA KANDIDATIMA ZA PRIVREDNE SUDOVE "Sl.Glasnik RS" br. 65/19 i "Sl.Glasnik RS" 66/19

23.
Okt.
2019.

OGLAS ZA IZBOR SUDIJA - "Službeni glasnik RS" broj 75/19 od 23. oktobra 2019. godine

Pages